Cursul “Viticultură generală” cuprinde noțiuni de bază în ceea ce privește particularităţile biologice şi productive ale viţei de vie şi stabilirea tehnologiilor în funcţie de soi şi areal, pentru obţinerea unor producţii mari de struguri, cu valoare alimentară  ridicată.