Tehnica experimentală este un ansamblu structurat de metode şi procedee tehnice, constituite într-un algoritm, proiectat în vederea cunoaşterii acţiunii legilor ce guvernează evoluţia factorilor implicaţi în procesele şi fenomenele care determină în plan cantitativ şi calitativ producţia horticolă şi relaţiile acesteia cu mediul înconjurător.

Cursul are drept scop insusirea termenilor de specialitate,formarea deprinderii de a  se exprima si de a intelege un text.

Cursul “Limba engleză III” oferă studenților posibilitatea de a aprofunda noțiunile de specialitate în domeniul horticulturii și altor domenii conexe într-o limbă de circulație internațională, pregătind specialiști care să poată lucra în medii multiculturale.

Cursul “Ecologie şi protecţia mediului” dezvoltă competențele specifice referitoare la procesele majore ce influenteaza calitatea solului, aerului si a resurselor de apa, bazate pe noțiunile interdisciplinare dobândite în anii anteriori, formând capacitatea cursanților de a gândi și dezvolta metode eficiente de conservare și gestionare a ecosistemelor.

Familiarizarea studenţilor cu aspectele generale privitoare la biologia, ecologia şi tehnologia speciilor floricole, ca etapă preliminară în dobândirea rigorii ştiinţifice necesare pentru elaborarea conceptelor teoretice şi a soluţiilor practice care stau la baza deciziilor tehnologice şi manageriale specifice unei exploataţii floricole

Cunoasterea aspectelor generale de biologie si ecologie a speciilor de arbori si arbusti ornamentali

Topografia  este o ramură a geodeziei care se ocupă cu tehnica măsurătorilor unei porțiuni a scoarței Pământului, cu determinarea poziției elementelor scoarței terestre pe suprafețe mici (considerate plane), precum și cu tehnica reprezentării grafice sau numerice a suprafețelor măsurate, în scopul întocmirii de hărți și planuri.

cunoasterea bolilor plantelor horticole (diagnostic) si a posibilitatilor de management ale acestora

Cunoasterea si intelegerea mecanismelor proceselor fiziologice care au loc in plante in conditii favorabile de mediu, dar si in conditii de stres, in vederea dirijarii acestora pentru a obtine productii maxime, de calitate si profitabile din punct de vedere economic.