Scopul acestui curs este de a ne familiariza cu notiuni despre arta florala occidentala si orientala, stiluri ale compozitiilor florale.

Scopul acestei discipline este de a cunoaste principalele insusiri agrobiologice si tehnologice ale soiurilor de vita de vie in vederea amplasarii acestora in areale viticole in care sa se manifeste la cel mai inalt potential productiv.

Cursul “Viticultură generală” cuprinde noțiuni de bază în ceea ce privește particularităţile biologice şi productive ale viţei de vie şi stabilirea tehnologiilor în funcţie de soi şi areal, pentru obţinerea unor producţii mari de struguri, cu valoare alimentară  ridicată.

Cursul “Pomicultură generală” cuprinde noțiuni fundamentale despre importanța pomiculturii la nivel national și mondial, producerea materialului săditor pomicol, organizarea și înființarea plantațiilor pomicole, precum și întreținerea acestora.

Cursul de legumicultura generala cuprinde aspecte legate de importanta cultivarii speciilor legumicole, particularitatile botanice,  relatiile cu factorii de mediu, particularitatile tehnologice, baza materiala si zonarea speciilor legumicole

Îmbunătățiri funciare este denumirea dată pentru un ansamblu de lucrări care au ca scop prevenirea consecințelor nefavorabile ale acțiunii factorilor naturali asupra terenurilor și asigurarea folosirii pământului în condiții de eficiență și productivitate sporită, prin îndiguiri, desecări, irigații, amendamente calcaroase, asolamente, plantații etc.
Acest ansamblu de măsuri duce la modificarea radicală și pe lungă durată, în sens favorabil, a potențialului productiv al terenurilor agricole, prin valorificarea solurilor neproductive sau mărirea fertilității unor soluri slab productive.